Τηλ.Επικοινωνίας: 2110 123610

Κιν.693 2729770, 697 8519966 (What's Up)

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “American Journal of Preventive Medicine” και περιελάμβανε πάνω από1.000 μη διαβητικά άτομα, ηλικίας 20 ετών και πάνωμε φυσιολογικό βάρος. Βρέθηκε ότι περίπου το25% των ενηλίκων με καθιστικές συνήθειες (χωρίς σωματική δραστηριότητα) οι οποίοι είχαν υγιές (φυσιολογικό) σωματικό βάρος πληρούσαν τα κριτήρια για προδιαβήτη ή διαβήτη και μάλιστα ο αριθμός αυξήθηκε σε πάνω από 40% για εκείνους που είχαν ηλικία 45 ετών και μεγαλύτερη.

Η μελέτη συμπεραίνει ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής δεν πρέπει να παραβλέπεται ως παράγοντας κινδύνου στους ανθρώπους που έχουν υγιές-φυσιολογικό βάρος.

Διαβάστε περισσότερα στην κάτωθι ιστοσελίδα:
https://consumer.healthday.com/Μετάβαση στο περιεχόμενο