Τηλ.Επικοινωνίας: 2110 123610

Κιν.693 2729770, 697 8519966 (What's Up)

fb

Τομέας Γεροντολογίας

Συμβουλευτική αντιγήρανσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ευαiσθητη ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών.


Η διατήρηση της αξιοπρέπειας θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επιτυχή γήρανση, σχετίζεται με την κατάσταση υγείας, την ποιότητα ζωής και την ικανότητα των ηλικιωμένων να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Η αξιοπρέπεια ως έννοια στα πλαίσια της φροντίδας υγείας των ηλικιωμένων σχετίζεται με τη διαδικασία της γήρανσης, της έκπτωσης των σωματικών και νοητικών λειτουργειών, της ευαλωτότητας, της απώλειας της προσωπικής ταυτότητας και αρνητικών συμπεριφορών